KVKK

KVKK yürürlüğe girdiğinden bu yana işletmeler için büyük soru işaretleri barındırmaya devam ediyor. Bu yazımızda Salesforce’un Türkiye Yetkili Satıcısı Inspark, konuya ilişkin sorularınızı gideriyor.

Avrupa Birliği’nin General Data Protection Regulation – GDPR çerçevesine uygun olarak hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – KVKK 7 nisan 2016’da yürürlülüğe girdi.

Kanun kapsamında veri sorumluları, veri silinmesi ve saklanması ile ilgili kurum ve kişileri bağlayan önemli yönetmelikler bulunuyor. KVKK Nedir sorusunun cevabını ve Salesforce çözümlerinin kanuna uyumluluğu ile ilgili sık sorulan soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

KVKK

Salesforce.com Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Ne Yapıyor?

Salesforce için en önemli kurumsal değer güvendir ve hiçbir şey, müşterilerinin başarısından ve verilerinin korunmasından daha önemli değildir. Salesforce’un gizlilik ve güvenlik programısektördeki en yüksek standartları karşılamaktadır.
Salesforce, sunduğu çözümlerin kişisel verilerin korunmasıkanununa bağlı yasal gerekliliklere uyumluluğunu taahhüt ediyor. Salesforce, müşterilerine hizmet sunarken GDPR’e uyar ayrıca müşterilerinin de GDPR’e uyum sağlamasına özen gösterir.

Salesforce Türkiye Yetkili Satıcısı Inspark, KVK Konusunda Ne Yapıyor?

Inspark KVKK’nun gerekliliklerini yakından analiz ederek, müşterilerlerinin KVKK’na uyumluluğunu sağlamak için KVK eğitimlerine katıldı. Bu eğitimlerin ardından ürünlerinde, sözleşmeleri ve dökümantasyonlarında iyileştirmeler gerçekleştirdi.

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemektedir.

KVKK Yönetmelikleri Neleri Kapsıyor?

Kişisel Verileri Koruma Kanununda 3 adet yönetmelik bulunuyor. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Verinin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları Nelerdir?

Veri sorumlusu kişisel verileri elde ettiği sırada veri sahibini aydınlatmalıdır. Veri sahibinin aydınlatılmasından anlaşılması gereken kişisel verilerin veri sahibinden hangi hukuki sebeple ve hangi yöntemle toplanacağının açıklanması, hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği konusunda bilgi verilmesidir.