müşteri

Son dönemde yapılan araştırmalara bakıldığında, yeni bir müşteri edinmenin maliyetinin katlanarak arttığı ve var olanı elde tutmaktan çok daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla günümüzün dijital dünyasında yer edinmek için önceliklendirme yapmak gerekiyor. Potansiyel müşterileri çekerek, nitelikli satış fırsatlarını kullanmak için Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımları, bu öncelik listesinin en başında yer almayı hak ediyor.

müşteri

Dijital Çağda Müşteri Memnuniyetini CRM ile Daha Etkili Hale Getirebilirsiniz

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda internet, her iletişimin bel kemiği olmaya devam ediyor. Bu bağlamda CRM, müşteri deneyimi yönetimini (CEM) sağlamanın yanında, gelişmiş bir müşteri deneyimi sunmak için internet erişim kanallarının ve teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanıyor. Günümüzde CRM yazılımlarından beklentiler arasında her müşterinin alışkanlık ve tercihlerinin net ve ayrıntılı bir analizini sunmasının yanında, kişiselleştirme ve otomatik mesajlaşma da yer alıyor.

Endüstri 4.0 tüm sektörleri etkilemeye ve rekabet ortamının kurallarını değiştirmeye devam ederken, beraberinde getirdiği teknolojileri doğru ve verimli bir şekilde kullanmak, tüm organizasyonların istekleri arasında yerini alıyor. Bu teknolojilerden en popüler olanı nesnelerin interneti (I.o.T) ve CRM ilişkisi ise müşteri deneyimi açısından oldukça kritik bir önem taşıyor. Dijital olarak donatılan ve I.o.T ile entegre çalışan bir CRM, olası sorunlarla kolayca başa çıkarak, gerekli bilgileri kısa sürede ve sorunsuzca doğru müşteriye iletebiliyor.

Dijital Çağda Bir İşletme Olarak, CRM ile Oyunu Nasıl Değiştirirsiniz?

CRM yazılım tabanlı olmasına rağmen, kimi zaman manuel işlemlerin yazılıma dahil edilmesi sonucu sıkıcı bir yapı kazanabilir. CRM sürecinin bir parçası olan ayrıntıların çoğu zaman manuel müdahaleye ihtiyacı olması durumunun yarattığı karmaşaya ancak iş süreçlerini dijitalleştirerek ve doğru bir CRM sistemi seçerek son verilebilir.

CRM yazılımları, müşterilerin bir şirketin ürünleri ve hizmetlerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda gerektiğinde erişilebilecek ürün ve hizmetlerle ilgili sunduğu veri açısından işletmenin de bir sonraki adımını kendinden emin bir şekilde atmasını sağlar. Bu durum, müşterilerin daha güçlü ve bağımsız hissetmesine yardımcı olarak, işletmenin müşteriye yanıt verme hızını artırır ve müşteri deneyimi açısından olumlu bir yapı sunar.

Çoklu Kanal Deneyiminin sağladığı avantajlarla günümüzde potansiyel müşteriye ulaşmanın birçok yolu vardır. Çoklu kanal etkileşiminin yardımı ile müşterilerinize ulaşabilir, hedefleme yapabilir ve var olan müşterilerinizi elde tutmayı kolaylaştırabilirsiniz. Her geçen gün işletmelerin müşterilerle iletişim kurmak için kullandığı kanalların değişmesi nedeniyle CRM yazılımlarının dijital alt yapısı günümüz işletmeleri açısından oldukça önemli bir hal alıyor. Özellikle son dönemde sıklıkla bahsedilen sosyal CRM bu açıdan bir adım öne çıkıyor. Sosyal CRM hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, konu ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm bunların yanında, interaktif sesle yanıt (IVR) sistemleri CRM ile entegre çalıştığında müşteri hizmetlerinin çok daha ilgi çekici bir yapı kazandığı görülebilir. IVR, CRM sisteminde depolanan mevcut kullanıcı verisinin kullanılmasına yardımcı olarak, daha kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunulmasına yardımcı olur.

Bir konu ile ilgili tüm etkinliklerin ilerleyişi ve çözümlemesi konusunda izlenilebilirdik sağlayan CRM sistemleri, müşteri etkileşiminin eksiksiz bir görünümünü sunar. Müşteri ilişkileri yönetimi yapısı gereği bir karmaşaya sahip olsa da bu karmaşayı CRM yazılımları ile çözebilir ve daha etkili bir müşteri deneyiminin kapılarını doğru bir CRM yazılımı ile açabilirsiniz.