CRM, yazılım pazarındaki en büyük paya sahip sistem olurken, aynı zamanda verimliliği de sorgulanmaya devam ediyor. Satış ekipleri gerçekten şu an var olan CRM platformlarından nasıl fayda sağlayabilir? sorusu uzun zamandır gündemi meşgul ediyor.

Satış ekipleri rutin olarak, şu anki CRM sitemlerinin çok fazla zaman ve efor harcatmasından şikâyet ediyor. Aynı zamanda yönetim ekiplerinin satış verimliliğini takip etmesinin CRM sistemleri açısından öncelikli olduğundan yakınıyorlar.

Kısacası, CRM sistemleri satışın zorluklarını hafifletmesi ile anılmadığının hepimiz farkındayız.

Satış

CRM 4.0’ın perde arkasındaki konsepte baktığımızda, amacın daha fazla çalışanın CRM sistemini kullanmasına yönelik olduğunu görüyoruz. Ne kadar çok satış temsilcisi aktif olarak CRM kullanırsa, bu teknoloji o kadar verimli olacaktır. Yapılan araştırmalara göre satış departmanı organizasyonlar için her geçen gün daha da kritik bir önem taşımaya başladı. Aynı araştırma verileri birçok şirketin henüz hedeflerine ulaşamadığını da ortaya koyuyor. Bu durum açıkça gösteriyor ki CRM sistemleri organizasyonlar için hayati bir önem taşıyor.

Birçok CRM sistemi, yönetimin düzenli bir şekilde izlemesi gereken son kullanıcı verileri ile ilgili raporları ulaştıramıyor. Bunu gerçekleştiremeyen bir CRM’de gerekli iyileştirmelerin yapılması pek olası görünmüyor. Aynı zamanda bu eksiklik, CRM’in gerçekten de satış söz konusu olduğunda verimlilik sağlayıp sağlayamayacağına dair güvensizliğe neden oluyor.CSO Insights’ın gerçekleştirdiği araştırma katılımcılarının sadece %25’i CRM’in satış personelinin verimliliğini artırdığı konusunda hemfikir.

CRM 4.0’ın , organizasyonların CRM için yeni bir strateji geliştirmelerini gerektiren bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. CRM’den beklentilerin açıkca ortaya konması bu stratejiyi daha da kuvvetlendirecektir. CRM seçimi noktasında CRM 4.0’ı göz önünde bulundurmak, yatırımınız ve satın aldığınız ürünün verimi noktasında size daha fazla avantaj sağlayacaktır.  Her departmanın kullanabileceği bir CRM seçmeniz, iş süreçleriniz ve özellikle satış stratejiniz açısından çok daha doğru bir karar olacaktır.

Tüm bunlardan çıkaracağımız ana sonuçlar;

  • CRM 4.0, organizasyonların CRM platformlarını daha etkili hale getirerek, iş süreçleri yönetimlerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
  • Teknolojiyi satış ekiplerinin günlük ihtiyaçları etrafında şekillendirerek, CRM kullanımını üst düzey yönetim ekiplerinin yanı sıra tüm ekiplerin kullanmasını amaçlar.
  • CRM 4.0, verilerin CRM içerisinde yönetimi ve depolanması konusunda daha etkili bir çözümdür.